Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2014

memoriess
memoriess
"chciałabym...
zrobić Ci kiedyś herbatę. trzymając głowę na Twoich kolanach słuchać ulubionej piosenki. nie martwić się, że powiem coś, co może być zbyt poważne. zobaczyć Cię, kiedy jesteś zazdrosny. trzymać za rękę na koncercie ulubionego zespołu. leżeć z Tobą na łące i opowiadać o chmurach. widzieć radość w Twoich oczach, kiedy razem idziemy. 
...wiele rzeczy..."
— chciałabym.
memoriess

thegr8stever:

s-u-b-u-r-b-a-n-w-a-r:

thegr8stever:

that bench turned into a snow sofa 

THIS WAS THE PERFECT OPPORTUNITY TO SAY SNOWFA AND YOU MISSED IT

I regret everything.

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaweruskowa weruskowa
memoriess
Każdy zapewne kiedykolwiek kogoś okłamał. Kogoś skrzywdził, chociażby nieświadomie. Komuś wyraził to, co czuje. Z kimś się zaprzyjaźnił. Każdy przez kogoś płakał. Był urażony czyimś zdaniem. Każdy o kogoś się martwił. Powierzył komuś tajemnicę. Popełnił w życiu jakiś błąd. Przynajmniej raz każdy był szczęśliwy. Czasem był to o jeden raz za dużo, ale żyje się dalej. Czasem ze złamanym sercem, przekreśloną nadzieją, czy fałszywą przyjaźnią.
— yezoo.moblo.pl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaweruskowa weruskowa
memoriess
Mam dla Ciebie mały prezent, znów mam Cię w sercu, znów nie śpię po nocach, marzę o szczęściu.
— Pezet
Reposted fromKitty1 Kitty1 viaweruskowa weruskowa
memoriess
7249 364c
Reposted fromobliviate obliviate viaiamsuperwoman iamsuperwoman
memoriess
- Przestał mnie odwiedzać. Przestał całować. Przestał przytulać. Przestał kochać. Przestał być. - To co robi nadal?  - Kłamie.  - Jak?  - Tłumacząc, że tak musiało być.
— yezoo.moblo.pl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajoder joder
memoriess
Każde zakończenie stanowi początek czegoś nowego.
— Libba Bray – Mroczny sekret
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaromantycznosc romantycznosc
memoriess

Świat będzie taki, jakim my go zechcemy.

— Witold Gombrowicz, "Dziennik 1953-1956"
Reposted frombookquotes bookquotes viaromantycznosc romantycznosc
memoriess
Potrafię się dostosować do każdego towarzystwa. Ale to nie znaczy, że w każdym jestem szczęśliwa.
memoriess
8779 bbe1
O BOZIU JAKIE SŁODKIE
Reposted fromzohrezim zohrezim viaromantycznosc romantycznosc
memoriess
0492 eef1
Reposted fromcaraseen caraseen viaromantycznosc romantycznosc
5198 ad0f
Reposted fromaislinn117 aislinn117 viaiamsuperwoman iamsuperwoman
memoriess
przeraża mnie zarówno zostanie jak i wyprowadzenie się z tego miasta.
memoriess
Jes­teś in­te­li­gen­tną i piękną dziew­czyną - wes­tchnął jej ado­ra­tor - dlacze­go więc jes­teś samotna?
- Z po­wodu ko­lej­ności moich za­let - od­parła dziewczyna. 
memoriess
Zawsze miło usłyszeć, że ktoś za tobą tęsknił. Że mu ciebie brakowało.
— 27.09.2014
Reposted fromnotforgetme notforgetme
memoriess
3107 8450 500
Reposted fromdarek darek vianotforgetme notforgetme
3095 f981
Reposted fromamatore amatore vianotforgetme notforgetme
8026 6e2f
Reposted fromochgod ochgod viaiamsuperwoman iamsuperwoman
memoriess
Na sam dźwięk Twojego głosu zmieniłabym zdanie..
  
— Nicholas Sparks, "I wciąż ją kocham".
Reposted fromcytaty cytaty vianaobcasach naobcasach
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl