Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2014

memoriess
1121 5f86
Reposted fromClary Clary vianaobcasach naobcasach
memoriess
3163 e380
Reposted fromoll oll viaromantycznosc romantycznosc
memoriess

"Jedną z najstarszych ludzkich potrzeb jest mieć kogoś, kto zastanawia się, gdzie jesteśmy, kiedy nie wracamy wieczorem do domu".

— Margaret Mead
memoriess
2750 feac
Reposted fromolass olass vianotthesame notthesame
memoriess
6203 ada4 500
memoriess
Czasem warto skupić się na dobrych wspomnieniach. Przypominają człowiekowi, że szczęście jednak istnieje (...)
— Yvonne Woon – Piękni i Martwi
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamadadream madadream
memoriess

Chcę z Tobą wszystko

— tak myślę, gdy patrzę na Ciebie
Reposted fromkatastrofo katastrofo viamadadream madadream
memoriess
memoriess
5959 daac
Reposted fromlove-winter love-winter viamrowcia mrowcia
8500 e41d
Reposted fromerial erial viamrowcia mrowcia
memoriess
memoriess
1208 ed73

August 28 2014

memoriess
on nie jest dla mnie.
on się pojawił w moim życiu po to, żeby mi pokazać, że są jeszcze na świecie ludzie, których mogę pokochać.
— taki jest plan. tak sobie tłumaczę.
Reposted fromdepresja depresja viaromantycznosc romantycznosc
memoriess
Wszystko może się jeszcze zmienić, nikt tego nie wie.
Reposted fromitwaslove itwaslove viaromantycznosc romantycznosc
memoriess
Ten moment, w którym uświadamiasz sobie, że jeden człowiek jest jednocześnie źródłem Twojego szczęścia i nieszczęścia.
— Jebany paradoks.
Reposted fromzagansky zagansky viaromantycznosc romantycznosc
memoriess
Brak wiary w siebie jest chorobą. Jeśli stracisz panowanie nad tym, wątpliwości staną się twoją rzeczywistością.
— John Flanagan "Zwiadowcy. Płonący Most"
memoriess
Co cię zatrzymuje?
To że przez jeden wybór, mogę stracić coś innego.
— Kamil Chlebek
memoriess
memoriess
Sposób jest prosty: nie chcesz czekać na maila - nie odpisuj. Teraz masz przewagę, nie trać jej. Jeśli czujesz, że ktoś się od Ciebie oddala, nie goń go, bo zacznie uciekać.Raczej ty sama zmilknij, zniknij, przyczaj się. Zrobisz o wiele większe wrażenie, bardziej zaintrygujesz, niż organizując ciągłą nagonkę, której faceci bardzo nie lubią.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk
Reposted fromgarfild garfild viaromantycznosc romantycznosc
memoriess
6675 2c27
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl